ย 

(Podcast/Video) ALBUMS OF THE MONTH - September 2022

Join The Mighty Decibel as we name and listen to our fave albums of September 2022 across four categories: extreme metal (black, thrash and death), doom metal, hardcore punk and hard'n'heavy.


Horns high!!

VIDEO


AUDIO
Extreme Metal

BLOOD CHALICE - The Blasphemous Psalms of Cannibalism

(8) Blood Chalice | Facebook

RAZOR - Cycle of Contempt

Razor (bandcamp.com)

HELLFUCK - Diabolic Slaughter

Diabolic Slaughter | HELLFUCK | ๐”Š๐”ฌ๐”ก๐”ท ๐”’๐”ณ ๐”š๐”ž๐”ฏ ๐”“๐”ฏ๐”ฌ๐”ก๐”ฒ๐” ๐”ฑ๐”ฆ๐”ฌ๐”ซ๐”ฐ (bandcamp.com)

BENJAMETAL - Benjametal

Benjametal EP | Benjametal (bandcamp.com)

REPUGNATORY - Eterna Abominacion

(8) Repugnatory | Facebook

ARES KINGDOM - In Darkness At Last

In Darkness at Last | Ares Kingdom (bandcamp.com)


Doom Metal

FREEDOM HAWK - Take All You Can

Take All You Can | Freedom Hawk | Ripple Music (bandcamp.com)


Hardcore Punk

KILL DIVISION - Peace Through Tyranny

Peace Through Tyranny | Kill Division (bandcamp.com)

VIVISEKTIO - Uusi Normaali

Uusi normaali | VIVISEKTIO (bandcamp.com)


Hard'N'Heavy

WHITESPADE - Whitespade

Whitespade | Whitespade | MIDNIGHT (bandcamp.com)

ย